Generalforsamling

Ullerslev Tennisklub afholder ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.00 i Ullerslev Kultur og Idrætscenter mødelokale 1. Forslag der ønskes behandlet, skal være indsendt til klubbens formand senest 8 dage før generalforsamlingen.   Bestyrelsen Ullerslev Tennisklub

Læs mere

Datoer for skumtennis i februar – lørdag d. 16/02 kl. 10.00

Datoer for skumtennis træning i februar måned er: Lørdag den 16/02 kl. 10.00 – 12.00 hal 1 Lørdag den 23/02 kl. 10.00 – 12.00 hal 1 Kom og vær med, skumtennis er sjovt og en rigtig god motionsform. Alle er velkommen, også nye som vil prøve spillet. Til stævnet i ...

Læs mere

Vintertennis i UTK

Alle kan spille tennis i UTK – også om vinteren Skumtennis er et sjovt og sundt tilbud til dig, og har du lyst til at være med i et socialt fællesskab med fokus på BOLDE, BEVÆGELSE og BEGEJSTRING, så tilbyder Ullerslev Tennisklub mulighed for skumtennis ...

Læs mere